STROJÍRNY RINOH s.r.o.

Firma STROJÍRNY RINOH s.r.o. je dynamicky rozvíjející se společnost, která byla založena 8.12.1993 a disponuje základním jměním 1,7mil Kč.

V druhé polovině devadesátých let se firmě podařilo získat několik zakázek pro automobilový průmysl. Tato výroba probíhala na vačkových automatech v pronajatých prostorách. Výroba byla postupně inovována a nahrazována CNC technologií.

Důležitým krokem pro firmu byl nákup výrobní haly, označované jako V1 ve Kdyni, s rozlohou postor cca 4000m2, uskutečněným v roce 2005.

Přestože tato hala byla v dezolátním stavu, podařilo se již po 3 měsících zahájit výrobu v nově zrekonstruovaných prostorách. Postupně se podařilo zrekonstruovat další prostory této haly, a to včetně kanceláří a sociálních zařízení. Při rekonstrukci byly využity nejmodernější technologie . Byla vybudována nová kompresorovna a místnost měření.Firmě se podařilo ve velmi krátké době vybudovat moderní provoz,splňující veškerá kriteria pro náročnou výrobu. Důležitým krokem ve zlepšování kvality výroby bylo získání certifikátu ISO 9001:2001, který získala firma v červenci roku 2006.

Hlavním zpracovatelským odvětvím je automobilový a dopravní průmysl, ten zaujímá cca 60% produkce, dalšími odvětvími jsou zejména stavebnictví, potravinářský, ropný a lékařský průmysl. Stěžejním programem firmy je zpracování nerezu, a to ve všech jakostech .Výrobky je možno upravit leštěním.

Hlavní náplní práce je CNC třískové obrábění na CNC soustružnických a frézovacích centrech. Firma se dále úspěšně zabývá návrhy a zpracováním odlitků s jejich následným opracováním, a právě za tímto účelem byla vybudována brusírna s montáží.Zkušený management je schopen zajistit kompletní přípravu výroby včetně zpracování technologie výrobků, a to vše na klíč. Firma zajišťuje veškeré potřebné kooperace včetně povrchových úprav.

Vysoká kvalita a plnění termínů je samozřejmostí.

Dlouhodobým cílem naší firmy je neustálé zlepšování komunikace a udržení vysoké kvality našich výrobků se zvyšováním podílu dodávaných výrobků s vysokou přidanou hodnotou.